Agrarische mediation

Agrarische mediation is een manier van conflictoplossing
Als er sprake is van een conflict tussen partijen, dan zijn er in grote lijnen twee wegen om tot een oplossing van het conflict te komen. Iemand die boven de partijen staat doet een (bindende) uitspraak óf iemand helpt partijen om zélf samen tot een oplossing van het conflict te komen. Dit laatste is mediation.

Agrarische conflicten

Agrarische conflicten vragen een specifieke aanpak. Ze liggen veel ingewikkelder dan de vraag: krijg ik gelijk of niet? Een rechter zal zich vaak beperken tot deze vraag. Voor partijen in een agrarisch conflict spelen vaak meerdere belangen en vragen tegelijkertijd. Vandaar het specialisme in de agrarische mediation.

Belangen zoveel mogelijk dienen

Voor Mediation De Weidevelden is dat juist het uitgangspunt: Oplossingen vinden waarbij de (individuele en gemeenschappelijke) belangen van iedere partij zoveel mogelijk worden gediend. Bij alle denkbare agrarische conflicten kan mediation uitkomst bieden.

Onder begeleiding van een onpartijdige mediator wordt gezocht naar welke belangen er spelen. Wat zit er achter de standpunten en emoties van partijen? En welke mogelijke oplossingsrichtingen passen hierbij? Uiteindelijk wordt de oplossing die ieder het beste vindt in een overeenkomst vastgelegd.

Voorafgaand aan een agrarische mediation wordt altijd een overeenkomst gesloten waarin o.a. staat dat alles wat besproken wordt vertrouwelijk is, dat ieder vrij is de mediation te beëindigen, etc. Kortom, duidelijke afspraken over het proces en over de spelregels. Alleen zo zijn partijen in staat zelf de beste oplossing voor hun conflict te creëren.

Mediation de Weidevelden

“WEDERZIJDS RESPECT IS EEN GROOT GOED”

Mediation de Weidevelden geeft u als betrokken partijen de rust en de ruimte om tot een oplossing te komen in uw conflict.agrarische mediation

De Weidevelden is gelegen in het buitengebied van Oud Gastel. Hier
is de balans gevonden tussen de rust, ruimte en vrijheid van het platteland en de bedrijvigheid van alle dag. Een neutrale, veilige en vertrouwde omgeving waar zakelijkheid en persoonlijke aandacht hand in hand gaan en leiden tot een oplossing. Elly Scheepers is uw onpartijdig deskundig aanspreekpunt op het gebied van agrarische mediation:

  • Mediation bij zakelijke conflicten waaronder arbeidsconflicten, bestuurlijke conflicten, conflicten met overheden en publieke instanties en organisaties.
  • Mediation bij persoonlijke conflicten zoals “burenruzies”.

Bij alle mediations is minimaal één agrarische partij betrokken.

Vrijblijvend?

De gesprekken zijn vrijwillig maar zeker niet vrijblijvend. Met haar specifieke aanpak en het stimuleren van zelfwerkzaamheid voelt elke partij zich direct serieus genomen en gewaardeerd. Haar geloof in het positieve van de mensen draagt bij in het zoeken naar oplossingen.

Door haar kennis, doortastendheid en enthousiasme wordt een draagvlak geschapen zodat partijen met elkaar aan de slag gaan om SAMEN tot een werkbare en uitvoerbare OPLOSSING te komen.

Maak direct een afspraak >>>