Voorbeelden agrarische mediation

BOER & ARBEID

In arbeidsrelaties kunnen conflicten ontstaan

De boer en zijn werknemer denken verschillend over hun werkrelatie. Dit kan leiden tot arbeidsconflicten, die alsmaar voortduren en verergeren >>>

BOER & BURGER

Wonen in het buitengebied kan leiden tot burenruzies

De boer en de burger hebben een andere kijk op wat er gebeurt. Wat de boer beschouwt als een onlosmakelijk onderdeel van zijn activiteiten, beschouwt de burger als stank- en geluidsoverlast, of horizonvervuiling >>>

BOER & OMGEVING

In een omgevingssituatie kunnen zich conflicten voordoen

Verandering van een bestaande omgevingsvergunning of veranderingen in een omgevingssituatie kunnen worden ervaren als een aantasting van het woon-, werk-, en leefgenot >>>